HEIDENHAIN מערכות בקרה ומיקום

חברת HEIDENHAIN הינה החברה המובילה בעולם בפיתוח וייצור מערכות למדידה ובקרת מיקום באיכות הגבוהה ביותר.
מוצרי HEIDENHAIN נמצאים במערכות רבות בעולם באפליקציות המחייבות דיוק גבוה, אמינות ואורך חיים רב.
הם משרתים את תעשיות האלקטרוניקה, הננוטכנולוגיה, ענף עשיות המטרולוגיה, בקרת האיכות והייצור.
מוצרי HEIDENHAIN מבטיחים ליצרן גידול ניכר בפרודוקטיביות ויעילות.
HEIDENHAIN מיוצגת בישראל ע"י נוימו-ורגוס, המשתייכת לקבוצת NEUMO EHRENBERG GROUP הענפה. הצוות המקצועי של נוימו-ורגוס מלווה כבר מעל 30 שנים לקוחות רבים מתחומי התעשייה השונים ומתמחה במתן פתרונות הולמים לאנשי פיתוח וייצור באמצעות מוצרי HEIDENHAIN.

משפחות מוצרי החברה

קבוצות המוצרים

חזרה למעלה